Krachtige consulenten / Gemeente Ouder-Amstel

Concept en ontwerp, realisatie en ontwikkeling. Project van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De verandering in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen die hulp nodig hebben meer zijn aangewezen op hun eigen netwerk. Om die omslag goed te begeleiden, hebben de consulenten in de regio Amstelland-Meerlanden extra ondersteuning gehad in de vorm van trainingen. ‘Krachtige consulenten’ brengt hun ervaringen en learnings in beeld.

Fotografie: Roger Cremers. Interviews en teksten Anna Richt Hannema