Regioplan / Regio Flevoland

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt aan elke zorgregio in Nederland gevraagd een regioplan te maken. Daarin wordt aangegeven wat in de regio de belangrijkste opgaven zijn als het gaat om gezondheid, zorg en welzijn en hoe de regio met die opgaven aan de slag gaat. 

Het Regioplan Integraal Zorgakkoord Flevoland is toegankelijk geschreven en ontworpen. Het is opgeleverd als digitaal document.

Opdrachtgever: Ruth Koops van ’t Jagt, communicatieadviseur

Illustraties: Anne Stalinski

Fotografie: Merlijn Doomernik